PDF

Admitere 2018

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii universitare de masterat, sesiunea Septembrie 2018.

Rezultatele intermediare la concursul de admitere la studii de masterat, sesiunea septembrie 2018 pot fi vizualizate aici.

Rezultatele finale vor fi afisate luni, 17.09.2018. Candidații vor completa dosarele de concurs cu documentele lipsa pana luni, 17.09.2018, ora 11. Dosarele incomplete vor fi scoase din concurs.


Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează concurs de admitere pentru toate cele trei cicluri de studii universitare:licenţă, masterat şi doctorat.

Video Promo

Video Prezentare Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Calendarul admiterii, metodologia de admitere, criteriile de admitere, actele necesare pentru înscriere, taxele de înscriere şi de şcolarizare pentru anul I, programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor şi planificarea probelor pot fi consultate la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/.

Calendarul concursului de admitere - sesiunea a doua 2018, învăţământ cu frecvenţă

Etapa I
6-17 august Înscrieri pentru toate facultăţile unde sunt locuri disponibile, la Sediul Central al Universităţii, str. Domnească, nr. 47
18 august  Afişarea rezultatelor
Etapa a II-a
20-31 august Înscrieri pentru toate facultăţile unde sunt locuri disponibile, la Sediul Central al Universităţii, str. Domnească, nr. 47
1 septembrie Afişarea rezultatelor
Etapa a III-a
3-15 septembrie Înscrieri pentru toate facultăţile unde sunt locuri disponibile, la Sediul Central al Universităţii, str. Domnească, nr. 47
17 septembrie Redistribuiri şi afişarea rezultatelor

Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.

Criteriile de admitere sunt prezentate mai jos:

 

Domenii:

  • Ingineria produselor alimentare (IPA)
  • Zootehnie
Media finală de admitere se calculează din:
  • 50 % nota la test;
  • 50 % media de la examenul de bacalaureat.
Test grilă, 30 întrebări la una din disciplinele:
- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)
- Chimie organică
- Biologie (clasa a IX-a)
- Biologie (clasa a XI-a)
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Chimie organică - 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.
sau
Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:
Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și  Chimie organică - 40 întrebări.

Modele de teste pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă:

Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere iulie 2018- studii de licenţă

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Buget
Taxă
Locuri la buget Din care pentru rromi Locuri la buget cu bursă pentru tinerii din Rep. Moldova

Locuri la buget fără bursă penru tinerii din Rep. Moldova

din care pentru absolventii UDJG (a II-a facultate)

Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare
83 3 2

4 

85 2
Controlul si expertiza produselor alimentare
Tehnologie si control in alimentatie publica
Zootehnie
Piscicultura si acvacultura
20
- 1 2
27
2
Total 103 3 3 6 112 4
 


 
 
Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de masterat se organizează în sesiunea din septembrie.
Media de concurs se calculează astfel:
  • 50% nota la interviu. Candidatul va prezenta un plan de dezvoltare al cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat,
  • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Locuri scoase la concursul de admitere - studii de masterat

Programul de studiu
Locuri buget
din care pt rromi
Locuri buget cu bursă
pentru români de pretutindeni
Locuri la buget fără bursă pentru români de pretutindeni
Locuri cu taxă
75 2 2 2 59
Controlul și Expertizarea Calității Mediului (CECM)
20 1 - - 30
25 1 - - 25
Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/calendar-masterat

Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea iulie și septembrie 2018.

Locuri scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Domeniul
Nr. locuri
Inginerie Industrială
Ingineria Produselor Alimentare
Biotehnologii

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/doctorat/calendar-doctorat

Acasa Admitere

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare