PDF

Informatii de interes general

In vederea echivalăriii limbilor moderne, se fac urmatoarele precizari:

Conform Regulamentului Activităţii Studenţesti (RAUS-UDJG)*, criteriile pe baza cărora sunt analizate cererile de echivalare sunt:

- parcurgerea unui program de studii universitare de licenţă urmat la o universitate acreditată din ţară sau din străinătate şi absolvit cu mai puţin de 3 ani înainte de formularea cererii;

- parcurgerea unui modul de limbi străine în acelaşi domeniu, sau într-un domeniu conex: Ştiinţe exacte şi Inginerie, Ştiinţe Socio-Umane, Medicină şi Farmacie, Educaţie fizică, Arte.

Observaţii:

- nu se echivalează certificate Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF, DALF, şi nici certificate emise de şcoli postliceale etc.;

- în sistemul internațional de certificare lingvistică, niciun certificat de competenţă lingvistică nu are termen de valabilitate mai mare de 2 - 3 ani.

* RAUS-UDJG 2013: Art.22. (1) Echivalarea unei discipline este procedura prin care un for academic autorizat, constatând faptul că la o anumită disciplină (numită disciplină echivalată) conţinutul ştiinţific este într-o măsură suficientă acoperit de conţinutul uneia ori a mai multor discipline/diferenţe pe care studentul le-a promovat (numite discipline ce stau la baza echivalării), decide atribuirea fără examinare (prin echivalare) a unei note de promovare a disciplinei echivalate. Forul academic autorizat să echivaleze disciplinele de studiu este decanul, dupa consultarea cadrului didactic titular de disciplina. Pentru a fi considerate, disciplinele ce stau la baza echivalării trebuie să fi fost promovate suficient de recent şi într-o universitate acreditată din ţară sau străinătate.

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare