PDF

Informatii despre bursele sociale

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de bursă socială pentru venit
 • Adeverinţe de venit ale părintilor pe ultimile 3 luni (iulie, august şi septembrie), cu specificarea venitului net. Adeverinţele de venit trebuie să fie ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături;
 • Adeverinţe de la Administraţia financiară pentru părinţi şi studentul aplicant ;
 • Adeverinţă de la Primarie cu venitul agricol pe pământ (dacă există) sau că nu sunt înregistraţi cu posesie de pământ;
 • Adeverinţe de elevi pentru fraţii şcolari;
 • Certificate de naştere pentru fraţii preşcolari;
 • Cupoane de pensii (pensie de drept, pensie pe caz de boală, însoţitori, pensie de urmaş etc);
 • Dacă unul sau ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, se aduce declaraţie notarială a părintelui casnic că nu realizează venit din activitatea de bază;
 • Dacă unul sau ambii părinţi sunt decedaţi se aduce certificatul de deces.
Salariul minim brut pe ţară, garantat în plată lunar pe anul 2012, conform H.G. nr. 1225/2011, este de 700 lei

Busele sociale pentru motive medicale se acordă studenţilor cu următoarele afecţiuni: TBC (care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondiloză sau reumatism articular acut, infecţii cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA.

Actele necesare în baza cărora se aprobă acordarea bursei sociale pe motive medicale sunt următoarele:

 • certificat medical eliberat/vizat de către Cabinetul medical studenţesc;
 • adeverinţă medicală întocmită de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
 • analize de laborator sau teste de specialitate în original efectuate numai în Galaţi în ultimele 3 luni (ex. spirogramă, E.K.G., E.E.G., măsurători optometrice, evidenţă oncologie etc).
Actele necesare în baza cărora se eliberează/vizează certificatul medical de către Cabinetul medical studenţesc sunt următoarele:
 • bilete de ieşire din spital/certificat/adeverinţă medicală întocmite de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic şi tratament ori de către spitalele unde studenţii în cauză au fost internaţi sau sunt în evidenţă însoţite de scrisoare medicală către Cabinetul medical studenţesc;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
 • copie după fişa medicală cu evidenţa bolnavului cronic;
 • carnetul de evidenţă specială pentru bolnavii cronici (unde este cazul);
 • analize de laborator sau teste de specialitate în original efectuate în Galaţi în ultimele 3 luni (ex. spirogramă, E.K.G., E.E.G., măsurători optometrice, evidenţă oncologie etc).

Dosarele de bursă socială se depun la secretariatul facultăţii în perioada 25-31 octombrie 2012, interval orar 12-15.

Afişat: 22 octombrie 2012

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare