PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL BIOTEHNOLOGII

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează în cadrul Domeniului Biotehnologii programul de studii Biotehnologii pentru industria alimentară. Programul este acreditat ARACIS, calificarea obţinută de absolvenţi fiind înregistrată în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
În anii I şi II studenţii urmează cursuri care asigură pregătirea inginerească, în timp ce în anii III şi IV ei urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale.
Competenţele profesionale acumulate de absolvenţii programului de studii Biotehnologii în industria alimentară le permit acestora sa ocupe un numar important posturi de pe piaţa muncii.

Programul de studii Biotehnologii pentru industria alimentară

Titlul obţinut: Inginer
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L120270030
Denumirea calificării: Biotehnologii pentru industria alimentară
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Biotehnologii
Număr total de credite: 240

Competenţe profesionale

C1. Utilizarea adecvată a fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate;
C2. Utilizarea sistemelor informatice de prelucrare şi gestiune a datelor;
C3. Utilizarea proceselor biologice în diferite forme şi nivele de manifestare pentru obţinerea bioproduselor;
C4. Asigurarea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi eliminarea riscurilor în procesele biotehnologice;
C5. Conducerea şi planificarea activităţilor specifice din unităţi economice sau compartimente ale acestora;
C6. Expertizarea şi controlul calităţii bioproduselor.

Competenţe transversale

CT1. Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupaţii posibile pentru deţinatorul diplomei/calificării

Inspector de specialitate protecţia muncii (241204); Formator (241205); Analist calitate (242307); Analist (213101); Consilier tehnic (214439); Inginer în industria alimentară (215201); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Reprezentant tehnic şi comercial (341501).
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Biotehnologii pentru industria alimentara

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare