PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI
 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează în cadrul Domeniului Ştiinţa Mediului programul de studii Ecologie şi Protecţia Mediului.Programul este acreditat ARACIS
 
Programul de studii Ecologie şi Protecţia Mediului
 
Titlul obţinut: Licenţiat în Ştiinţa Mediului
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L020040020
Denumirea calificării: Ecologie şi Protecţia Mediului
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Ştiinţa Mediului
Număr total de credite: 180
 
Competenţe profesionale
C1. Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului;
C2. Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe;
C3. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi de măsurare şi monitorizare;
C4. Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora;
C5. Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu;
C6. Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
 
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi raspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
CT3. Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Ecologie si protectia mediului

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare