Premiile Facultății Știința și Ingineria Alimentelor la Gala Cercetării de Excelență din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați (CEREX-UDJG -2020)

În cadrul evenimentului „Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX UDJG”, destinat recunoașterii și stimulării activității de cercetare de excelență la nivelul instituțional (https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/8448-gala-cercetarii-de-excelenta-cerex-udjg) s-au acordat premii pentru urmatoarele secțiuni:

a) Articole publicate în anul 2020, indexate Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection, www.webofknowledge.com.


b) Citări pentru articole publicate în anul 2020, vizibile pe Web of Science All Data Bases, www.webofknowledge.com.


c) Brevete obținute în perioada 2019-2020.


d) Cereri de brevet de invenție depuse de tineri cercetători, în calitate de prim autor.


e) Reviste ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, indexate în baze de date internaționale de prestigiu.

Lista premiilor obținute de cadrele didactice și doctoranzii Facultății Știința și Ingineria Alimentelor poate fi consultată aici.