Informaţii generale

Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
Axa prioritară 3: “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

“Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea şi reechiparea infrastructurii educaţionale universitare în vederea creerii la Galaţi a unui pol de educaţie şi de cercetare tehnologică în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor”, acronim RESPIA

Titlu proiect

SE/22/3/3.4/199/19.06.2009

Cerere de finanţare nr.

695 din 09.04.2010

Contract de finanţare nr.

Cod SMIS 11377

10.04.2010 – 09.12.2014

Perioada de implementare

LOCALITATEA
GALAŢI

JUDEŢUL
GALAŢI

REGIUNEA
SUD-EST

ROMÂNIA

Localizarea proiectului

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Beneficiar

11.814.834,10 lei

Valoarea totală a proiectului

10.042.608,99 lei

Contribuţia Uniunii Europene

1.535.928,42 lei

Contribuţia Guvernului Romaniei

2.493.804,44 lei

Co-finanţarea eligibilă

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR-SE)

Organism intermediar

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Autoritatea de management

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.